Termeni și condiții de utilizare a platformei "Juridiq"

1. INTRODUCERE

1.1. Prezentul document, denumit ,,Termeni și condiții” (denumit în continuare și ,,Termenii” sau ,,Condițiile” sau ,,T&C”) reglementează accesul la Servicii și utilizarea neexclusivă și limitată temporal de catre Client a Serviciilor prestate de JURIDIQ TECH S.R.L. (denumita in continuare „Juridiq”).
1.2. Prezentele Condiții se aplică aplicațiilor mobile și/sau site-urilor Juridiq din România.
1.3. Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site-ul vă permit să solicitați servicii de la societatea Juridiq S.R.L.. Aceste servicii sunt furnizate sau puse la dispoziție sub mărcile Juridiq, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta. Pentru mai multe informații, consultați site-ul Juridiq. 1.4. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele Condiții. Acestea includ informații despre încheierea, executarea și încetarea contractului, servicii, drepturile dumneavoastră, politicile și procedurile detaliate, notificările aplicabile, mecanismul tarifului, plata etc. 1.5. Accesarea Platformei implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom detalia mai jos. În cazul în care nu veți accepta Termenii, nu veți putea dobândi calitatea de Client, care reprezintă efectul încheierii acordului la distanță dintre Juridiq și utilizator cu privire la folosirea Serviciilor.

2. PĂRȚILE

2.1. Cine suntem noi?
1. Suntem o societate cu răspundere limitată, denumită Juridiq Tech S.R.L., cu sediul social în mun. București, bd. Iuliu Maniu, nr. 15H, bl. C3, sc. 1, sector 6, înregistrata la Registrul Comertului București sub nr. J40/7647/21.04.2022, avand Cod Unic de Înregistrare 46004060, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO69BTRLRONCRT0CG8459601, deschis la Banca Transilvania.
2. Pe lângă denumirea oficială de mai sus, ne mai găsești sub numele de brand ”Juridiq” sau ”Juridiq.ro” – in prezentele T&C vom face referire la noi sub denumirea de ,,Prestatorul”, ”Compania”, ”Juridiq” sau ”Juridiq.ro”. Suntem o companie care oferă produse și servicii prin intermediul site-ului https://juridiq.ro și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate (denumite în continuare în mod colectiv ”Site”) și/sau al altelor tool-uri puse la dispozitia Clientului pentru accesarea altor servicii, precum și prin toate profilurile/paginile de social media asociate acestui brand, incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn.

2.2. Cine sunteți dumneavoastră?
1. Dumneavoastră sunteți o persoană fizică sau juridică care ajunge pe Platformă în căutarea Serviciului oferit de noi. Pâna la achiziționarea Abonamentului aveți calitatea de Utilizator, fără a avea o legătură contractuală cu noi, iar după achiziționarea acestuia în condițiile și în conformitate cu Condițiile veți dobândi calitatea de Client, născându-se un raport juridic în urma încheierii Acordului.

3. DEFINIȚII


4. SERVICIUL

4.1. Serviciul pe care Juridiq vi-l furnizează constă în accesul la un ansamblu de funcționalități, care se pot modifica în sensul adăugării sau eliminării, având ca scop final eficientizarea organizării profesiilor juridice.
4.2. Lista funcționalităților efective va fi detaliată în cadrul ofertei de abonare pe care Utilizatorul o are la dispoziție atunci când utilizează Platforma, la prețul indicat.
4.3. Aplicațiile mobile și/sau site-urile Juridiq vă vor fi puse la dispoziție sub diferite mărci ale Juridiq.
4.4. Atunci când sunt disponibile, puteți solicita și puteți beneficia de Servicii Furnizate de Terți sau de Servicii Furnizate de Juridiq prin aplicațiile mobile și/sau site-urile ale Juridiq.

5. SERVICII FURNIZATE DE TERȚI

5.1. În cazul Serviciilor Furnizate de Terți, Juridiq integrează accesul la acestea, astfel încât să fie folosite direct prin intermediul Platformei. Furnizorul Terț de Servicii este responsabil pentru orice obligații care pot decurge din furnizarea de Servicii Furnizate de Terți.
5.2. Pentru unele servicii terțe, este posibil să vi se solicite să acceptați termeni separați înainte de a utiliza astfel de servicii terțe. În lipsa acceptării termenilor separați, nu va fi posibilă integrarea acelui serviciu terț.

6. UTILIZAREA SERVICIILOR FURNIZATE PRIN APLICAȚIE/SITE (SITE-URI)

6.1. Aplicațiile mobile și/sau site-urile Juridiq pot fi descărcate sau accesate de pe majoritatea dispozitivelor mobile moderne cu conexiune la internet și echipate cu sisteme de operare populare, cum ar fi Android sau iOS.
6.2. Sunteți responsabil pentru obținerea accesului la rețea necesar pentru utilizarea Serviciului furnizat prin Aplicație/Site (Site-uri) și pentru plata oricăror tarife și costuri aplicate de către furnizorul dvs. de rețea mobilă, inclusiv pentru consumul de date în timp ce utilizați aplicațiile mobile și/sau site-urile Juridiq. De asemenea, sunteți responsabil pentru accesarea dispozitivelor și sistemelor de operare compatibile necesare pentru utilizarea Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri), inclusiv pentru orice actualizări software sau hardware.
6.3. Pentru a utiliza Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri) trebuie să vă înregistrați în aplicațiile mobile și/sau pe site-urile internet ale Juridiq și să creați un cont.
6.4. Pentru a vă înregistra sunt obligatoriu de comunicat anumite date, inclusiv numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail. Pentru a utiliza Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri), Serviciile Furnizate de Juridiq sau anumite Servicii Furnizate de Terți poate fi necesar să furnizați cel puțin o metodă de plată valabilă (card de credit, card de debit sau orice altă metodă de plată acceptată), în măsura în care este solicitat un preț pentru Serviciu.
6.5. Nu aveți nicio obligație să vă conectați la, sau să utilizați, aplicațiile mobile și/sau site-urile Juridiq și nici Furnizorii Terți de Servicii nu sunt obligați să facă acest lucru. Dacă alegeți să încetați utilizarea aplicațiilor mobile și/sau a site-urilor Juridiq, puteți face acest lucru fără a fi necesar să ne notificați.
6.6. Este posibil să vă restricționăm temporar accesul și utilizarea Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-urile) în cazul în care există suspiciunea de încălcare a obligațiilor dvs. (aspect detaliat la clauza nr. 6 mai jos) sau a acestor Condiții, inclusiv în cazul în care primim o reclamație în legătură cu o activitate contrară legii, a Condițiilor sau a ordinii publice. Pot exista situații în care nu putem să vă oferim informații în legătură cu reclamația atât timp cât există o anchetă în desfășurare.

7. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

7.1. Când utilizați Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri) trebuie să respectați toate normele legale incidente, precum și Termenii și Condițiile sau alte acorduri încheiate între dvs și Prestator. Puteți utiliza Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri) numai în scopuri legale și conform destinației acestora, astfel cum este menționat în prezentele Condiții. Este interzisă utilizarea abuzivă a aplicațiilor mobile și/sau a site-urilor Juridiq sau tentativa de fraudare a noastră sau a Furnizorilor Terți de Servicii.
7.2. Trebuie să furnizați informații exacte și complete atunci când înregistrați un cont și când utilizați Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri).
7.3. Contul dvs. este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane decât cu acordul expres al Juridiq. După ce ați creat un cont:
7.4 Clientul înțelege și este de acord că Platforma și Serviciile, fie că fac sau nu obiectul unei mărci înregistrate, sunt proprietatea exclusivă a Juridiq și, sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, se va abține de la orice conduită cauzatoare de prejudicii față de Juridiq, incluzând, dar fără a se limita la:
7.5. Sunteți responsabil pentru plata oricăror tarife sau costuri care pot fi generate ca urmare a furnizării de Servicii Furnizate de Terți sau de Servicii Furnizate de Juridiq solicitate prin contul dvs., astfel cum este detaliat mai jos.
7.6. Este interzis, atunci când utilizați Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri), să cauzați tulburări, disconfort, inconveniente sau daune materiale Furnizorilor Terți de Servicii, Juridiq sau oricărei alte părți.
7.7 Calitatea de client, dobândită în urma încheierii Acordului, naște în sarcina Clientului obligația de a plăti la termenul stabilit Abonamentul.
7.8. Întârzierea cu mai mult de 15 (cincisprezece) de la data scadenței la plata Abonamentului atrage suspendarea accesului la Platformă.
7.9. Întârzierea cu înca 15 (cincisprezece zile) de la suspendarea accesului atrage rezilierea contractului. Neexecutarea obligației de plată a abonamentului atrage rezilierea de drept a contractului, în condițiile art. 1553 Codul civil. Rezilierea nu este subordonată punerii în întârziere a debitorului, aceasta rezultând din simplul fapt al neexecutării.

8. TARIFE ȘI PLATĂ

8.1. Prezenta secțiune reglementează cadrul pentru Tarifele pentru utilizarea Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri)
8.1.2. Ne rezervăm dreptul de a introduce un tarif pentru utilizarea Platformei Juridiq. Acestea pot fi supuse unor condiții separate
.8.2 În schimbul utilizarii Serviciului, la expirarea perioadei de utilizare gratuita, Clientul va plati Abonamentul, accesand pagina de abonare, introducând datele necesare.
8.3 Refuzul de a introduce anumite date (precum nume, prenume, număr de telefon) poate conduce la imposibilitatea de a încheia Acordul.
8.4. Juridiq își rezerva dreptul de a modifica unilateral Abonamentul, în orice moment, cu notificarea Clientului cu 30 de zile in prealabil, perioadă în care Clientul are dreptul de a modifica sau de a înceta abonamentul. Noul Pret al Abonamentului se va aplica pentru urmatoarul Termen de plată.
8.5. Plata Abonamentului se va face prin debitare directa (plata recurenta) si prin mijloace electronice (plata online sau transfer bancar), în cazul în care debitarea directa nu poate fi folosita ca mijloc de plata.
8.6. În cazul plăților efectuate prin debitare directă, Clientul va furniza un card de credit/debit sau orice alt tip de card valid pentru plata Abonamentului. Clientul autorizează Juridiq să utilizeze serviciile unei terțe părți pentru procesarea plăților.
8.7. Abonamentul va fi perceput automat, în avans pentru perioada pe care a fost contractat Abonamentul. Obligatia de plata a Pretului Abonamentului este scadenta in prima zi a Termenului de plată
8.8. Sistemul de plata va incerca sa retraga suma datorata de 3 (trei) ori in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de către Juridiq. De fiecare data când plata este refuzată, Clientul va primi o notificare în acest sens. Dacă plata nu este efectuată în termen de 15 zile, se vor aplica punctele 6.7 și 6.8 după caz.
8.9. Plata Abonamentului este considerată efectuată la data la care suma datorată este transferată efectiv în contul bancar al Juridiq, în conformitate cu art. 1.497 Codul civil.

9. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

9.1. Odată încheiat Acordul și născută relația contractuală dintre Client și Prestator, acesta din urmă va pune la dispoziție accesul la Platformă, cu limitările de la pct. 9 (Serviciile de mentenanță) și oricare alte limite exterioare voinței Prestatorului (cazul fortuit, forța majoră).

10. MENTENANȚA

10.1. Juridiq își rezervă dreptul de a suspenda temporar, în orice moment, prestarea în tot sau în parte a Serviciilor sau a oricărei funcționalități a Serviciului, pentru prestarea Serviciilor de Mentenanță (e.g. remedierea deficiențelor de funcționare, reparații, actualizări).
10.2. Juridiq va depune toate diligențele in vederea restabilirii in termen rezonabil a functionalitatii Serviciilor.
10.3. În niciun caz nu va putea fi angajată răspunderea Juridiq față de Client pentru suspendarea temporară pentru mentenanță a prestării Serviciilor conform acestor Termeni și Condiții.

11. PROPRIETATE INTELECTUALA

11.1. Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din cele de mai sus) sunt și vor rămâne proprietatea noastră sau proprietatea licențiatorilor noștri.
11.2. Nu vă este permis și nu puteți permite niciunei alte părți:
(a) să licențeze, să sublicențeze, să copieze, să modifice, să distribuie, să creeze, să vândă, să revândă, să transfere sau să închirieze nicio parte din aplicațiile mobile și/sau din site-urile Juridiq);
(b) să facă inginerie inversă sau să încerce să extragă codul sursă al aplicațiilor mobile și/sau al site-urilor Juridiq, cu excepția cazurilor permise de lege;
(c) să lanseze sau să determine lansarea oricăror programe sau scripturi cu scopul de a face scraping, de a indexa, de a analiza sau de a efectua orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a aplicațiilor mobile și/sau a site-urilor sau a datelor Juridiq;
(d) să utilizeze, să afișeze sau să manipuleze oricare dintre Denumirile, Mărcile sau Operele Juridiq în alte scopuri decât acela de a utiliza aplicațiile și/sau serviciile mobile ale Juridiq;
(e) să creeze sau să înregistreze orice (i) afaceri, (ii) adrese URL, (iii) nume de domeniu, (iv) nume sau titluri de aplicații software sau (v) nume de utilizatori sau profiluri pe platformele de comunicare socială care includ Denumiri, Mărci sau Opere ale Juridiq sau orice alte mărci, denumiri, titluri sau opere care sunt confundabile sau similare în mod substanțial;
(f) să utilizeze Denumirile, Mărcile sau Operele Juridiq ca imagine de profil sau imagine de fundal pentru platformele de comunicare socială;
(g) să achiziționeze cuvinte-cheie (inclusiv, dar fără a se limita la Google AdWords) care conțin orice Denumiri, Mărci sau Opere ale Juridiq;
(h) să solicite înregistrarea, să facă trimitere, să utilizeze, să copieze și/sau să solicite/susțină deținerea dreptului de proprietate în legătură cu Denumirile, Mărcile sau Operele Juridiq sau în legătură cu orice denumiri, mărci, titluri sau opere confundabile sau similare în mod substanțial, în orice mod pentru orice scop, singure sau în combinație cu alte litere, punctuație, cuvinte, simboluri, desene și/sau orice opere creative; cu excepția celor permise în licența limitată acordată mai sus.

12. RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ ȘI DESPĂGUBIRI

12.1. Vă revine responsabilitatea pentru orice daune suferite de noi ca urmare a încălcării de către dvs. a prezentelor Condiții, pentru utilizarea abuzivă a Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri) sau pentru încălcarea de către dvs. a oricărei dispoziții legale sau a drepturilor terților. Vă revine responsabilitatea pentru toate activitățile desfășurate prin contul dvs., cu excepția cazului în care astfel de activități nu sunt autorizate de dvs. și nu ați fost neglijent.
12.2. Pentru a avea acces la Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri), vă obligați să despăgubiți, să apărați (la alegerea noastră) și să garantați împotriva oricărei răspunderi pe noi și funcționarii, directorii și angajații noștri în eventualitatea oricăror pretenții, responsabilități, cheltuieli, daune, penalități, amenzi, contribuții la asigurările sociale și taxe care decurg din sau în legătură cu încălcarea prezentelor Condiții, încălcarea legii aplicabile sau cereri formulate de terțe părți în mod direct sau indirect în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor Furnizate de Terți, a Serviciilor Furnizate de Juridiq sau de utilizarea de către dvs. a Serviciilor în general.

13. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

13.1. Oferim Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site-ul internet în funcție de disponibilitate și în funcție de Oferta de abonare care este valabilă. Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site-ul Juridiq pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice și nu sunt garantate să fie disponibile sau fără erori în orice moment.

14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1. Nicio prevedere din prezentele Condiții nu limitează și nu exclude orice tip de răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă în mod legal, inclusiv răspunderea pentru fraudă și dol și nu modifică drepturile dvs. în calitate de consumator care nu pot fi excluse în temeiul legislației aplicabile.
14.2. Toate informațiile prezentate (ex. data sau ora termenelor de judecată de pe portal), pe care Clienții își pot baza activitatea profesională sunt preluate de pe portalele instanțelor de judecată, fără ca noi să răspundem în vreun fel de conformitatea acestora cu realitatea. Deși Juridiq depune toate diligențele rezonabile pentru a prelua date exacte în urma sincronizării cu portalul instanțelor, nu ne asumăm sub nicio formă răspunderea pentru prejudiciul adus prin indicarea greșită a unei informații.
14.3. Nu ne asumăm răspunderea în temeiul sau în legătură cu prezentele Condiții, incluzând, dar fără a se limita la răspunderea contractuală, delictuală (care include neglijență, culpă), restituirea prestațiilor sau de orice alt fel pentru oricare dintre următoarele aspecte legate de utilizarea Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri): (i) pierderea profitului; (ii) scăderea volumului de vânzări sau pierderi; (iii) pierderea de acorduri sau contracte; (iv) pierderea economiilor estimate; (v) pierderea capacității de utilizare a programelor software, datelor sau informațiilor și coruperea acestora; (vi) pierderea fondului de comerț sau prejudiciul adus acestuia și (vii) pierderile indirecte sau subsecvente.
14.4. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru:- daune sau pierderi care decurg din orice tranzacție între dvs. și un Furnizor Terț de Servicii;- disponibilitatea și exactitatea conținutului, produselor sau serviciilor Furnizorului Terț de Servicii.
14.5. Nu ne asumăm răspunderea pentru întârzieri sau deficiențele de funcționare care rezultă din cauze care se află în afara controlului nostru rezonabil.
14.6. Răspunderea noastră totală față de dvs. pentru utilizarea aplicațiilor mobile și/sau a site-urilor Juridiq (și nu în legătură cu alte acorduri dintre noi pentru care mecanismele de răspundere sunt reglementate prin acord separat) nu depășește cinci sute de euro (500 euro).
14.7. În măsura permisă de lege, excludem toate garanțiile și ne exonerăm de orice răspundere pentru orice act sau omisiune din partea dvs. sau a oricărui terț.

15. ÎNCETAREA

15.1. Sunteți liber în orice moment să utilizați Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site și puteți denunța prezentele Condiții și înceta utilizarea Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri) prin închiderea contului dvs în orice moment.
15.2. Noi putem denunța cu efect imediat prezentele Condiții și întrerupe utilizarea de către dvs. a Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri) dacă concluzionăm că există o încălcare de către dvs. a prezentelor Condiții sau a oricărui alt acord între dvs. și Juridiq pentru furnizarea de Servicii Furnizate de Juridiq.
15.3. în afara cazului prevăzut la 15.2, Juridiq poate, la discreția sa, să denunțe în orice moment prezentele Condiții sau să întrerupă furnizarea Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri), prin transmiterea unei notificări prealabile în scris într-un interval de timp rezonabil, de cel puțin 30 (treizeci) de zile.
15.4. Dacă nu putem încasa tarifele prin metoda dvs. de plată preferată, vă putem suspenda sau anula accesul la aplicațiile mobile și/sau la site-urile Juridiq până la efectuarea plății, conform pct. 6.7 și 6.8. din prezentele Condiții
15.5. În momentul încetării relației contractuale, trebuie să plătiți imediat orice tarife/costuri restante datorate Furnizorilor Terți de Servicii sau lui Juridiq. Orice astfel de tarife/costuri vor supraviețui încetării relației contractuale și ne rezervăm toate drepturile de a colecta plata după încetare.
15.6. Juridiq își rezervă dreptul de a modifica unilateral Serviciile, in orice moment, prin adaugarea sau eliminarea oricaror caracteristici si/sau accesorii suplimentare conexe Serviciilor. Orice caracteristica si/sau accesoriu suplimentar care ar diminua sau ar interfera cu utilizarea Serviciilor se va aplica dupa notificarea Clientului cu 30 (treizeci) de zile in prealabil, termen in care Clientul are dreptul de a modifica sau de a inceta Termenii si Conditiile.

16. INFORMAȚII GENERALE

16.1. Juridiq poate modifica prezentele Condiții atunci când se impune necesar. Vă vom informa în legătură cu modificările într-un interval de timp rezonabil. Aceste modificări vor deveni obligatorii pentru dumneavoastră după ce acestea v-au fost notificate prin aplicațiile mobile și/sau site-urile internet ale Juridiq și/sau prin e-mail. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, sunteți liber să vă închideți contul în conformitate cu clauza 15.1.
16.2. Anularea oricăror clauze din prezentele Condiții nu afectează validitatea și aplicabilitatea restului de clauze din Termeni și Condiții. Orice astfel de clauze anulate, ilegale sau neaplicabile sunt considerate eliminate.
16.3. Prezentele Condiții reprezintă întregul nostru acord cu dvs., împreună cu orice acord suplimentar referitor la furnizarea Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site și înlocuiesc toate acordurile anterioare referitoare la accesul și utilizarea de către dvs. a Serviciilor Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri).
16.4. Vi se poate solicita să acceptați condiții suplimentare pentru a accesa sau utiliza Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri). Dacă există un conflict între aceste Condiții și acordul separat, acesta din urmă va prevala, dacă nu se specifică altfel în acordul separat.16.5. Nu există terți beneficiari ai acestor Condiții, cu excepția celor prevăzute în prezentele Condiții.

17. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ

17.1. Orice dispută de natură contractuală în legătură cu Serviciile Furnizate prin Aplicație/Site (Site-uri) se va soluționa pe cale pașnică. În măsura în care nu este posibilă soluționarea disputei pe cale pașnică, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

18. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

18.1. Prezentele Condiții sunt reglementate și interpretate exclusiv în conformitate cu legislația română în vigoare.
18.2. Prin acceptarea prezentelor Condiții, vă exprimați consimțământul de a le respecta, fiind incident art. 1270 și celelalte articole din Codul civil referitoare la forța obligatorie a contractului.