Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. DESPRE JURIDIQ ŞI PREZENTA POLITICĂ

Suntem o societate cu răspundere limitată, cu sediul social in București, bd. Iuliu Maniu, nr. 15H, bl. C3, sc. 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9042/2011, avand Cod Unic de Inregistrare 28914997, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO51INGB0000999902567583, deschis la Banca Transilvania. (denumită în continuare „Juridiq”, „noi” sau ,,compania”).
Juridiq este operatorul de date al datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau preocupări legate de prezenta politică de confidenţialitate sau datele dvs. cu caracter personal, ne puteţi contacta pe adresa de mail contact@juridiq.ro. Juridiq colectează şi prelucrează date cu caracter personal pe parcursul instalării şi utilizării aplicaţiei Juridiq.
Juridiq poate colecta şi datele cu caracter personal ale persoanelor care interacţionează noi, inclusiv prin căutări pe website-ul nostru şi utilizarea aplicaţiei noastre. Prin utilizarea website-urilor, aplicaţiilor şi serviciilor noastre, confirmaţi că vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică de confidenţialitate.

2. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM ŞI PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal sunt în general prelucrate în scopul de a furniza serviciul contractat de la Juridiq:
De asemenea, colectăm, folosim și partajăm în orice scop Date Agregate, precum date statistice sau demografice. Datele Agregate pot deriva din datele dumneavoastră personale, dar nu sunt considerate date personale în sensul legii întrucât aceste informații nu dezvăluie în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră.
De exemplu, am putea agrega Datele de utilizare ale dumneavoastră pentru a calcula procentajul de utilizatori care accesează o funcționalitate specifică a site-ului. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau corelăm Datele Agregate cu datele dumneavoastră persoane astfel încât să vă putem identifica în mod direct sau indirect, vom trata datele combinate rezultate ca date personale care vor fi utilizate așa cum este descris în acest document.
Nu colectăm niciun fel de categorii speciale de Date Personale despre dumneavoastră (incluzând originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a dumneavoastră, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexual). De asemenea, nu colectăm informații despre condamnări penale și infracțiuni.

3. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENŢILOR

Păstrăm datele pe care le colectăm pentru diferite perioade de timp, în funcție de ce reprezintă acestea, cum le folosim și cum vă configurați setările:
- Unele date pot fi șterse oricând, de exemplu, contul de utilizator Juridiq și detaliile despre cont.
- Unele date sunt șterse sau anonimizate automat după o anumită perioadă de timp, de exemplu, datele publicitare din jurnalele de server.
- Unele date sunt păstrate până când vă ștergeți contul Juridiq (ex. despre frecvența cu care folosiți serviciile noastre).
- Alte date sunt păstrate pentru perioade mai lungi de timp, atunci când este necesar în scopuri legitime de afaceri sau juridice, cum ar fi securitatea, prevenirea fraudei și a abuzurilor sau ținerea evidențelor financiare.
Atunci când ștergeți date, urmăm un proces de ștergere ca să ne asigurăm că datele dvs. sunt eliminate în siguranță și în totalitate de pe serverele noastre sau că sunt păstrate numai în forma anonimizată. Încercăm să ne asigurăm că serviciile noastre protejează informațiile împotriva ștergerii accidentale sau rău intenționate. De aceea, după ce ștergeți informații, este posibil să treacă un timp până când ștergem copiile de pe serverele noastre active și de rezervă.

4. CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

De regulă, datele cu caracter personal provin direct de la utilizator. Cu toate acestea, se pot obține date și în mod indirect, cu ajutorul tehnologiei (ex. utilizarea cookie-urilor), de la terți, ori de la instituții.
Datele vor fi transmise prin interacțiune directă atunci când: va înregistrați pe site-ul/aplicația Juridiq, când vă abonați la newsletter sau la orice alt canal de comunicare, când completați un chestionar sau oferiți feedback.
Informațiile provenind de la terți sau instituții pot fi de la:
- Terți furnizori de analiză web (ex. Google Analytics)
- Rețele de advertising (ex. X)
- Terți furnizori de informații privind căutările (ex. );
- Furnizori de informații privind interacțiunea ta cu Platforma (ex. X).
- Date de contact și identificare ce pot fi găsite din surse publice (ex. ANAF, site-ul Barourilor din fiecare județ, Registrul Comerțului, ANAF, Ministerul de Finanțe, Portalul Instanțelor de judecată).

5. DE CE COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate de la dvs. vor fi folosite de Juridiq doar în scopurile prevăzute de lege:
A. Pentru prestarea serviciilor Juridiq în beneficiul dvs.
Prestarea serviciilor poate include următoarele operațiuni:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Juridiq;
b) Pentru crearea, modificarea sau încetarea Abonamentelor la serviciul Juridiq.
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la un Abonament;
d) Acordarea serviciilor de suport, precum oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la Abonamentul dumneavoastră, ori cu privire la funcționarea Serviciului.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Juridiq și dvs. Astfel, nefurnizarea datelor care sunt marcate ca și obligatorii duce la imposibilitatea încheierii Acordului dintre Juridiq și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

B. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Scopul principal al companiei Juridiq este oferirea unui serviciu de cea mai bună calitate. Pentru a îndeplini acest obiectiv, suntem nevoiți să colectăm și să utilizăm anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de client. De asemenea, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție după o anumită perioadă de utilizare a aplicației sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Temeiul acestor operațiuni îl reprezintă interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

C. Pentru marketing
Juridiq este în căutarea celor mai bune oferte pentru clienți. În acest sens, în urma consimțământului dvs. prealabil, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informatii cu privire la ofertele de abonare, precum și alte comunicari comerciale (ex. cercetări de piață, sondaje de opinie) și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone.
Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. timpul petrecut în aplicăție, profesia) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.
Precizăm că retragerea consimțământului poate opera oricând dumneavoastră considerați necesar, fie printr-un mail la adresa contact@juridiq.ro, fie prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare mail.

D. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
- Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Juridiq față de atacuri cibernetice;
- Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
- Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, precum și obligațiile legale ce ne impun transmiterea anumitor informații către autoritățile publice, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

6. TRANSFERAREA INFORMAȚIILOR OBȚINUTE

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descriși mai jos:

Terț (denumire) - Scop (serviciu prestat) - Politică confidențialitate

SendGrid - Trimitere newsletter - https://www.twilio.com/legal/privacy
Hotjar - Analiza UX - https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Twilio - Trimitere SMS tranzactionale - https://www.twilio.com/legal/privacy

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Oricărei persoane vizate de prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal îi este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, respectiv: